Narzędzia:

Ustawa o cudzoziemcach

Dnia 05-12-2013 godz. 13:35:54

Poprawka 15

Za: 30 Przeciw: 50 Wstrzymało się: 2 Nie głosowało: 18