Narzędzia:

Ustawa o cudzoziemcach

Dnia 05-12-2013 godz. 13:35:03

Poprawka 13, 40, 47, 48, 58, 62

Za: 82 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 18