Narzędzia:

Ustawa o cudzoziemcach

Dnia 05-12-2013 godz. 13:33:48

Poprawka 9

Za: 82 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 18