Narzędzia:

Ustawa o cudzoziemcach

Dnia 05-12-2013 godz. 13:33:23

Poprawka 7

Za: 80 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 20