Narzędzia:

Ustawa o cudzoziemcach

Dnia 05-12-2013 godz. 13:32:51

Poprawka 5

Za: 77 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 23