Narzędzia:

Ustawa o cudzoziemcach

Dnia 05-12-2013 godz. 13:31:39

Poprawka 1

Za: 75 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 25