Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o zmianie ustawy o księgach wieczystych i hipotece

Dnia 04-12-2013 godz. 21:39:02

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

Za: 91 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 9