Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o zmianie ustawy o księgach wieczystych i hipotece

Dnia 04-12-2013 godz. 21:38:39

Poprawki 1, 2, 3

Za: 91 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 9