Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw

Dnia 04-12-2013 godz. 21:37:08

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 59 Przeciw: 32 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 9