Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw

Dnia 04-12-2013 godz. 21:36:42

Wniosek o odrzucenie ustawy

Za: 33 Przeciw: 58 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 9