Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw

Dnia 04-12-2013 godz. 21:35:34

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 58 Przeciw: 31 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 10