Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw

Dnia 04-12-2013 godz. 21:35:07

Wniosek o odrzucenie ustawy

Za: 30 Przeciw: 60 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 10