Narzędzia:

Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej

Dnia 04-12-2013 godz. 21:33:11

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 56 Przeciw: 33 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 10