Narzędzia:

Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej

Dnia 04-12-2013 godz. 21:32:47

Wniosek o odrzucenie ustawy

Za: 30 Przeciw: 60 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 10