Narzędzia:

Dnia 04-12-2013 godz. 11:09:20

Za: 44 Przeciw: 30 Wstrzymało się: 3 Nie głosowało: 23