Narzędzia:

Ustawa o postępowaniu wobec osób z zaburzeniami psychicznymi stwarzających zagrożenie życia, zdrowia lub wolności seksualnej innych osób

Dnia 13-11-2013 godz. 20:06:35

Poprawka 4

Za: 28 Przeciw: 53 Wstrzymało się: 6 Nie głosowało: 13