Narzędzia:

Ustawa o postępowaniu wobec osób z zaburzeniami psychicznymi stwarzających zagrożenie życia, zdrowia lub wolności seksualnej innych osób

Dnia 13-11-2013 godz. 20:05:46

Poprawka 3

Za: 83 Przeciw: 2 Wstrzymało się: 3 Nie głosowało: 12