Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt oraz niektórych innych ustaw

Dnia 13-11-2013 godz. 20:18:27

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

Za: 57 Przeciw: 28 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 14