Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt oraz niektórych innych ustaw

Dnia 13-11-2013 godz. 20:18:00

Poprawka 8

Za: 57 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 30 Nie głosowało: 13