Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt oraz niektórych innych ustaw

Dnia 13-11-2013 godz. 20:17:35

Poprawka 7

Za: 58 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 28 Nie głosowało: 14