Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt oraz niektórych innych ustaw

Dnia 13-11-2013 godz. 20:17:03

Poprawka 5

Za: 62 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 24 Nie głosowało: 14