Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt oraz niektórych innych ustaw

Dnia 13-11-2013 godz. 20:16:09

Poprawka 2

Za: 58 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 29 Nie głosowało: 13