Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym oraz niektórych innych ustaw

Dnia 13-11-2013 godz. 20:13:55

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 56 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 30 Nie głosowało: 14