Narzędzia:

Ustawa o postępowaniu wobec osób z zaburzeniami psychicznymi stwarzających zagrożenie życia, zdrowia lub wolności seksualnej innych osób

Dnia 13-11-2013 godz. 20:11:56

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

Za: 72 Przeciw: 6 Wstrzymało się: 6 Nie głosowało: 16