Narzędzia:

Ustawa o postępowaniu wobec osób z zaburzeniami psychicznymi stwarzających zagrożenie życia, zdrowia lub wolności seksualnej innych osób

Dnia 13-11-2013 godz. 20:10:59

Poprawka 18

Za: 83 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 5 Nie głosowało: 12