Narzędzia:

Ustawa o postępowaniu wobec osób z zaburzeniami psychicznymi stwarzających zagrożenie życia, zdrowia lub wolności seksualnej innych osób

Dnia 13-11-2013 godz. 20:10:25

Poprawka 17

Za: 82 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 5 Nie głosowało: 13