Narzędzia:

Ustawa o postępowaniu wobec osób z zaburzeniami psychicznymi stwarzających zagrożenie życia, zdrowia lub wolności seksualnej innych osób

Dnia 13-11-2013 godz. 20:08:39

Poprawka 9

Za: 84 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 4 Nie głosowało: 12