Narzędzia:

Zmiana w składzie komisji senackiej

Dnia 13-11-2013 godz. 20:01:34

Wniosek o podjęcie uchwały

Za: 82 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 3 Nie głosowało: 15