Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw.

Dnia 17-10-2013 godz. 10:05:54

Poprawka 5

Za: 32 Przeciw: 55 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 13