Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o systemie oświaty.

Dnia 17-10-2013 godz. 10:26:10

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 83 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 2 Nie głosowało: 15