Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych

Dnia 03-10-2013 godz. 09:08:37

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 57 Przeciw: 29 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 14