Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych oraz niektórych innych ustaw

Dnia 03-10-2013 godz. 09:06:37

Poprawka 3

Za: 85 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 15