Narzędzia:

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie roślin

Dnia 03-10-2013 godz. 09:42:55

Przyjęcie projektu wraz z poprawką

Za: 56 Przeciw: 2 Wstrzymało się: 26 Nie głosowało: 16