Narzędzia:

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie roślin

Dnia 03-10-2013 godz. 09:42:16

Poprawka

Za: 64 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 20 Nie głosowało: 16