Narzędzia:

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów wojskowych

Dnia 03-10-2013 godz. 09:39:48

Wniosek o przyjęcie projektu

Za: 82 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 18