Narzędzia:

Drugie czytanie projektu ustawy zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw

Dnia 03-10-2013 godz. 09:36:23

Wniosek o przyjęcie projektu

Za: 86 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 14