Narzędzia:

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji

Dnia 03-10-2013 godz. 09:34:34

Przyjęcie projektu wraz z poprawką

Za: 56 Przeciw: 1 Wstrzymało się: 27 Nie głosowało: 16