Narzędzia:

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji

Dnia 03-10-2013 godz. 09:33:56

Poprawka

Za: 83 Przeciw: 1 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 15