Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej.

Dnia 03-10-2013 godz. 09:31:20

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 86 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 14