Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o samorządzie gminnym

Dnia 03-10-2013 godz. 09:29:20

Poprawka 2

Za: 83 Przeciw: 2 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 15