Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o samorządzie gminnym

Dnia 03-10-2013 godz. 09:28:57

Poprawka 1

Za: 31 Przeciw: 55 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 14