Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o drogach publicznych

Dnia 03-10-2013 godz. 09:27:00

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 53 Przeciw: 33 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 14