Narzędzia:

Zmiany w składzie komisji senackich.

Dnia 03-10-2013 godz. 09:03:20

Wniosek o podjęcie uchwały

Za: 81 Przeciw: 1 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 18