Narzędzia:

Ustawa o wzajemnej pomocy przy dochodzeniu podatków, należności celnych i innych należności pieniężnych

Dnia 03-10-2013 godz. 09:19:26

Poprawka 23

Za: 84 Przeciw: 1 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 15