Narzędzia:

Ustawa o wzajemnej pomocy przy dochodzeniu podatków, należności celnych i innych należności pieniężnych

Dnia 03-10-2013 godz. 09:16:24

Poprawka 18

Za: 80 Przeciw: 5 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 15