Narzędzia:

Ustawa o wzajemnej pomocy przy dochodzeniu podatków, należności celnych i innych należności pieniężnych

Dnia 03-10-2013 godz. 09:15:53

Poprawka 17

Za: 82 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 18