Narzędzia:

Ustawa o wzajemnej pomocy przy dochodzeniu podatków, należności celnych i innych należności pieniężnych

Dnia 03-10-2013 godz. 09:13:48

Poprawka 9

Za: 85 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 15