Narzędzia:

Ustawa o wzajemnej pomocy przy dochodzeniu podatków, należności celnych i innych należności pieniężnych

Dnia 03-10-2013 godz. 09:11:10

Poprawki 2, 8

Za: 84 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 16