Narzędzia:

Dnia 02-10-2013 godz. 15:45:46

Za: 12 Przeciw: 23 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 65