Narzędzia:

Dnia 02-10-2013 godz. 11:08:10

Za: 22 Przeciw: 48 Wstrzymało się: 3 Nie głosowało: 27